ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมืองในการประชุมกลุ่มย่อยกับ SIRDC และ สนข.

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมืองกับศูนย์วิจัยโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน (SIRDC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในการประชุมกลุ่มย่อยผู้เกี่ยวข้องตามแนวเส้นทาง LRT สายสีแดง มีกลุ่มนักธุรกิจ ผู้นำชุมชน และภาคราชการเข้าร่วมการระดมความคิดเห็น ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดแนวทางการดำเนินการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี LRT ณ ห้องประชุมอุดร ตันติสุนทร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ้างอิงและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kts2016.com/news.php?id=20

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย http://www.kts2016.com/page.php?id=26

คลิปประกอบการประชุมกลุ่มย่อย แบบจำลองสามมิติ LRT สายสีแดงของเมืองขอนแก่น

S.Tiyawongsuwan
สิ่งสำคัญของการวางแผนทุกอย่าง คือ ข้อมูล
การจัดระบบข้อมูลที่ดีย่อมหมายถึงพื้นฐานการวางแผนที่ดีด้วย
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
No votes yet.
Please wait...

Comments

comments

www.pdf24.org    Send article as PDF   
Posted in new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *