บทความ “แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย “นครราชสีมา-หัวทะเล””

ย่านหัวทะเล : สมดุลธรรมชาติกับความเจริญของเมือง

แต่เดิมย่านหัวทะเลเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากเมืองโคราช จึงเรียกว่า หัวทะเลต่อมาระบบประปามีความเจริญมากขึ้นทำให้ย่านแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เมืองโคราช และต่อมาได้รับบทบาทเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมสุรานารีเนื่องจากศักยภาพทำเลที่ใกล้ชิดกับแหล่งบริการของเมืองโคราช

อย่างไรก็ดีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ตั้งอยู่ภายในย่านหัวทะเลส่งผลให้เกิดความต้องการที่พักอาศัยเพื่อรองรับต่อจำนวนผู้ประกอบอาชีพในโรงงานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยของย่านหัวทะเลมีความคึกคักเป็นอย่างมาก และมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและสไตล์ให้เลือกในแต่ละระดับรายได้ นอกจากนี้ย่านหัวทะเลยังเป็นตลาดที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับให้กับกลุ่มคนทำงานในแหล่งศูนย์กลางธุรกิจของเมืองโคราชที่ต้องการบ้านเดี่ยวมีพื้นที่เป็นของตนเอง ทำให้ลักษณะของตลาดที่อยู่อาศัยในย่านแห่งนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์ต่อความต้องการและสไตล์ที่หลากหลายให้กับทั้งคนที่ทำงานในย่านและคนที่ทำงานในแหล่งศูนย์กลางธุรกิจของเมืองโคราช

อย่างไรก็ดีจุดเด่นของย่านหัวทะเลที่ทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยของพื้นที่แห่งนี้ค่อนข้างจะเป็นทำเลแรก ๆ ในการเลือกของชาวโคราช ได้แก่ การมีร้านและบริการ ตลอดจนความเจริญที่ตอบโจทย์ต่อไลฟ์สไตล์ของคนทำงานได้เป็นอย่างดี อาทิ  ร้านวัสดุแต่งบ้าน ดูโฮมและโฮมโปร ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่แม็คโครและโลตัส ตลอดจนสถานบันเทิงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ และนอกจากนี้ย่านหัวทะเลยังเป็นพื้นที่ตั้งโครงการที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีความใกล้ชิดกับพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง ตลอดจนเป็นพื้นที่ตั้งของสวนพระเทพฯ โครงการพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่มีพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นปอดให้กับย่านนี้ได้เป็นอย่างดี

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดของบทความเพิ่มเติม

S.Tiyawongsuwan
สิ่งสำคัญของการวางแผนทุกอย่าง คือ ข้อมูล
การจัดระบบข้อมูลที่ดีย่อมหมายถึงพื้นฐานการวางแผนที่ดีด้วย
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
No votes yet.
Please wait...

Comments

comments

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *