เข้าร่วมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง How to write academic paper in English language

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง How to write academic paper in English language ณ โรงแรมทับแก้ว มีวิทยากรพิเศษจากภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยใกล้เคียงเป็นไปเพื่อการยกระดับคุณภาพบทความวิชาการสู่ความสากลและเป็นตัวชี้วัดคุณภาพบุคลากรของอุดมศึกษา

S.Tiyawongsuwan
สิ่งสำคัญของการวางแผนทุกอย่าง คือ ข้อมูล
การจัดระบบข้อมูลที่ดีย่อมหมายถึงพื้นฐานการวางแผนที่ดีด้วย
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
No votes yet.
Please wait...

Comments

comments

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *