ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม 2560 ได้ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

โดยมีคณะผู้ร่วมดำเนินการจัดทำแผนฯ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ราตรี (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ) และ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ฉัตร สุภัทรวณิชย์ (ผู้อำนวยการสถาบันฯ) และรองผู้อำนวยการทั้งสามหน่วยงาน

 

S.Tiyawongsuwan
สิ่งสำคัญของการวางแผนทุกอย่าง คือ ข้อมูล
การจัดระบบข้อมูลที่ดีย่อมหมายถึงพื้นฐานการวางแผนที่ดีด้วย
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
No votes yet.
Please wait...

Comments

comments

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *