ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Learning place)

ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Learning place) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์และโรงเรียนบ้านพุดซา ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยบูรณาการพหุวิทยาการ (Multidisciplinary integration) เพื่อเสริมสร้างความรู้และคุณธรรมแก่นักเรียน

S.Tiyawongsuwan
สิ่งสำคัญของการวางแผนทุกอย่าง คือ ข้อมูล
การจัดระบบข้อมูลที่ดีย่อมหมายถึงพื้นฐานการวางแผนที่ดีด้วย
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
No votes yet.
Please wait...

Comments

comments

www.pdf24.org    Send article as PDF   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *