Buddhism Monument (2014)

วัดซำขามถ้ำยาว ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

เป็น 1 ในวัดที่ อาจารย์ วิชิต คงประกายวุฒิ เคยช่วยออกแบบเจดีย์ แนวคิดการออกแบบที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์วิชิต คือ การใช้วัสดุหรือพื้นผิวแบบหินทรายเข้าประกอบรูปทรง ดังนั้นฐานของพระพุทธรูปเช่นกัน เพื่อเป็นการออกแบบให้สอดคล้องและเป็นการให้เกียรติผลงานของท่าน จึงประยุกต์ใช้วัสดุของหินทรายเข้ามาเป็นวัสดุหลักของการออกแบบ ส่วนรูปทรงทางสถาปัตยกรรมใช้แนวคิดของไตรภูมิจักรวาล (รอเขียนบรรยายเพิ่มเติม)

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
No votes yet.
Please wait...
www.pdf24.org    Send article as PDF